1

Enthusiastic
Daring
Diplomatic
Satisfied
MOST
LEAST
2

Cautious
Determined
Convincing
Good-Natured
MOST
LEAST
3

Friendly
Accurate
Outspoken
Calm
MOST
LEAST
4

Talkative
Controlled
Conventional
Decisive
MOST
LEAST
7

Expressive
Conscientious
Dominant
Responsive
MOST
LEAST
8

Poised
Observant
Modest
Impatient
MOST
LEAST
9

Tactful
Agreeable
Magnetic
Insistent
MOST
LEAST
10

Brave
Inspiring
Submissive
Timid
MOST
LEAST
11

Reserved
Obliging
Strong-Willed
Cheerful
MOST
LEAST
12

Stimulating
Kind
Perceptive
Independent
MOST
LEAST
13

Competitive
Considerate
Joyful
Private
MOST
LEAST
14

Fussy
Obedient
Firm
Playful
MOST
LEAST
15

Attractive
Introspective
Stubborn
Predictable
MOST
LEAST
16

Logical
Bold
Loyal
Charming
MOST
LEAST
17

Sociable
Patient
Self-Reliant
Soft Spoken
MOST
LEAST
18

Willing
Eager
Thorough
High-Spirited
MOST
LEAST
19

Aggressive
Extraverted
Amiable
Fearful
MOST
LEAST
20

Confident
Sympathetic
Impartial
Assertive
MOST
LEAST
21

Well-Disciplined
Generous
Animated
Persistent
MOST
LEAST
22

Impulsive
Introverted
Forceful
Easy-Going
MOST
LEAST
23

Good Mixer
Refined
Vigorous
Lenient
MOST
LEAST
24

Captivating
Contented
Demanding
Compliant
MOST
LEAST
25

Argumentative
Systematic
Cooperative
Light-Hearted
MOST
LEAST
26

Jovial
Precise
Direct
Even-Tempered
MOST
LEAST
27

Restless
Neighborly
Appealing
Careful
MOST
LEAST
28

Respectful
Pioneering
Optimistic
Helpful
MOST
LEAST

D ()
I ()
S ()
C ()

Trắc nghiệm DISC là một phương pháp đánh giá tính cách cá nhân dựa trên các đặc điểm hành vi và cảm xúc của họ. DISC là viết tắt của 4 loại tính cách chính được phân loại trong phương pháp này:

D: Dominance (sự thống trị): "D" viết tắt cho Dominance, nghĩa là tính cách thể hiện sự quyết đoán, mạnh mẽ và quyền lực. Những người có tính cách này thường thích kiểm soát và thực hiện quyết định nhanh chóng, có tính cách kiên quyết và không sợ đối đầu với những thách thức.Những người có tính cách "D" thường có xu hướng trở thành những nhà lãnh đạo, những người thích nắm quyền và kiểm soát, và thường muốn kiểm soát tình hình trong công việc hoặc cuộc sống. Họ thường tỏ ra năng động và quyết đoán trong khi đưa ra quyết định và làm việc, và thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, họ có thể trở nên quá độc đoán và ít nhạy cảm đến những người xung quanh nếu họ không kiểm soát được tính cách của mình.

I: Influence (sự ảnh hưởng): "I" trong trắc nghiệm DISC viết tắt cho Influence, nghĩa là tính cách thể hiện sự hướng ngoại, hoà đồng và thích giao tiếp với mọi người. Những người có tính cách này thường thích thuyết phục, ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho người khác.Những người có tính cách "I" thường là những người năng động, dễ dàng kết bạn và có sức hấp dẫn trong xã hội. Họ thường thích giao tiếp với mọi người và muốn tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thoải mái. Họ cũng có thể tỏ ra không kiên nhẫn và thiếu quyết đoán khi đưa ra quyết định, và có thể dễ bị phân tâm bởi những điều khác nhau. Tuy nhiên, những người có tính cách "I" thường có thể trở thành những người giỏi về mối quan hệ, giao tiếp và truyền cảm hứng cho người khác.

S: Steadiness (sự kiên định): "S" trong trắc nghiệm DISC viết tắt cho Steadiness, nghĩa là tính cách thể hiện sự ổn định, kiên định và chịu đựng. Những người có tính cách này thường thích ổn định và đề cao sự hài lòng của người khác. Những người có tính cách "S" thường là những người chăm sóc người khác và rất nhạy cảm đến cảm xúc của những người xung quanh. Họ thường là những người nhân từ, thích hợp và chung thuỷ. Những người có tính cách "S" thường muốn tránh xung đột và làm việc để duy trì sự hài lòng của mọi người. Tuy nhiên, họ có thể trở nên quá thận trọng và dễ bị tác động bởi những ý kiến của người khác, gây ra sự chậm trễ trong đưa ra quyết định. Tuy nhiên, họ thường được coi là những người đáng tin cậy và ổn định trong công việc và cuộc sống.

C: Conscientiousness (tính cẩn thận)

Mỗi loại tính cách này có những đặc trưng và hành vi khác nhau, và kết hợp lại tạo thành một hồ sơ tính cách chi tiết của mỗi cá nhân. Trắc nghiệm DISC thường được sử dụng trong tuyển dụng, đào tạo nhân viên và quản lý để giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về tính cách của nhân viên của họ và tăng cường sự hiểu biết, cộng tác và hiệu quả làm việc.

CLICK ĐỂ TÌM HIỂU VỀ TRẮC NGHIỆM KABALA ĐẦY ĐỦ NHẤT